บริษัท

ฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด

บริษัทในเครือของออโต้คอร์ปโฮลดิ้ง
Image

ฮอนด้ามะลิวัลย์ (สำนักงานใหญ่)

1111 หมู่ 1 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

043-306-444

ฮอนด้ามะลิวัลย์ (ประชาสโมสร)

345 หมู่ 6 ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

043-466-555

ฮอนด้ามะลิวัลย์ (สุรินทร์)

274 หมู่ 9 ถนนปัทมานนท์ ตำบลแสลงพันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000

044-514-555

ฮอนด้ามะลิวัลย์ (วีระวัฒโยธิน)

783 หมู่ 20 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000

044-514-666

ฮอนด้ามะลิวัลย์ (บุรีรัมย์)

65 หมู่ 9 ตำบลอสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

044-602-333

ฮอนด้ามะลิวัลย์ (นางรอง)

123 หมู่ 6 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110

044-666-044

ฮอนด้ามะลิวัลย์ (ภูเก็ต)

3/17 หมู่ 3 ถนนเทพกษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

076-606-888

ฮอนด้ามะลิวัลย์ (นาคา)

36/3 หมู่ 4 ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

076-605-999